Strzegom w krajowej sieci pomiarów jakości powietrza [FOTO]

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w sieci pomiarów jakości powietrza w Polsce funkcjonuje ok. 280 stacji pomiarowych, w tym 28 na mapie Dolnego Śląska. Jedna z nich działa w Strzegomiu przy ul. A. Mickiewicza 2. Na okrągło mierzy ilość pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu i ozonu. Wyniki można podejrzeć w internecie i aplikacji mobilnej.

Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu, Świętosława Żyniewicz, informuje, że uzyskane ze stacji wyniki są uwzględniane w corocznej ocenie jakości powietrza. – Oceny roczne, przekazywane Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, stanowią podstawę opracowywania i aktualizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza – dodaje Świętosława Żyniewicz.

Pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na bieżąco analizują wyniki pomiarów pod kątem wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i na tej podstawie informują odpowiednie instytucje, a tym samym społeczeństwo o aktualnym stanie jakości powietrza.

Dane z pomiarów ze stacji dostępne są na portalu GIOŚ oraz w darmowej aplikacji na urządzenia mobilne pn. „Jakość powietrza w Polsce”.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w mieście od kilku lat działa także obywatelska inicjatywa Smog-Strzegom, która monitoruje parametry powietrza w Rynku, przy Alei Wojska Polskiego oraz na ulicach: Dolnej, Wesołej i Kolejowej.
2023-01-18 10:00 334 pomiar, jakość powietrza, Strzegom, stacja pomiarowa, Państwowy Pomiar Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb