10 mieszkańców z tytułem "Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej" [FOTO]

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do wręczenia mieszkańcom gminy Strzegom tytułu „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Wyróżnienia otrzymało aż dziesięciu mieszkańców.
 
"Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji gminy Strzegom. Tytuł przyznawany jest także tym osobom, które przysłużyły się mieszkańcom.

11 listopada z rąk burmistrza Zbigniewa Suchyty i przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Marczaka tytuły otrzymali:

Edmund Szczepański

Od 1992 roku jest  członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, a od 1997 roku, do dnia dzisiejszego, pełni funkcję jego prezesa. Inicjator przedsięwzięć: reaktywowanie kamienia pamiątkowego Johanna Christiana Gunthera, ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej kronikarzowi  Juliusowi Filli, ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Walentemu Wyrwie. Brał udział w realizacji projektów postawienia pomników: Ignacego  Paderewskiego, księżnej Anny oraz odkrywcy „terry sigillaty” Johana Montanusa.  Działalność wydawnicza Edmunda Szczepańskiego wydaniem albumów: „Strzegom na starej fotografii”, „Pionierskie lata Strzegomia 1945-1948”, „Kroniki miasta Strzegom” autorstwa Juliusa Filli z XIX wieku oraz dzięki współpracy z organizacją byłych mieszkańców Strzegomia niemieckich wydano w 1998 roku „Strzegom – monografia 1998”.  Autor wielu wystaw poświęconych historii Strzegomia.
 
Eugeniusz Stodolak
 
Twórca i założyciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pancerni Strzegom oraz Muzeum Sprzętu Militarnego Strzegom. Jest autorem kilku scenariuszy, na podstawie których odbyły się widowiska rekonstrukcji historycznej. Współpracuje z TVP Historia, brał udział w znanych serialach historycznych, udostępnił posiadane pojazdy i sprzęt do produkcji filmów: Kurier, Miasto 44, Czas Honoru, Katyń , Gotowy z nami staniesz, Wielka Bitwa Warszawska i wielu innych poświęconych Powstaniu Warszawskiemu czy niewolniczej pracy więźniów niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jest inicjatorem prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych przeprowadzonych w Imbramowicach i Mielęcinie.
 
Tomasz Smagłowski
 
Miłośnik historii Strzegomia, od lat bada dzieje miasta, penetruje archiwa, zdobywa dokumenty, odkrywa nieznane wątki historyczne, przewodnik turystyczny. Autor wielu publikacji oraz przewodników, folderów i artykułów prasowych a także filmów, w których promuje historię i walory gminy Strzegom. Pomysłodawca wystaw i spotkań o tematyce historycznej i kulturalnej, podczas których przedstawia historię Strzegomia oraz zaprasza lokalnych artystów. Tomasz Smagłowski jest współorganizatorem uroczystości organizowanych przez związki i organizacje działające na terenie CAS Karmel w Strzegomiu.
 
Urszula Olszewska

Swoją pracę z ochotniczymi strażami pożarnymi rozpoczęła w 1990 r. Jest członkiem zarządu OSP w Strzegomiu, w latach 1998 – 2001 prezes OSP w Strzegomiu, od kwietnia 2003 roku do chwili obecnej prezes Zarządu. Członek zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Dolnośląskiego. Brała udział w likwidacji skutków powodzi w 1997 r. oraz w wielu działaniach ratowniczych. Współorganizatorka „Pielgrzymek strażaków Diecezji Świdnickiej”, eliminacji turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów pożarniczych oraz obozów dla członków młodzieżowych drużyn  pożarniczych. Zaangażowana we współpracę ochotników  z  Niemiec, Czech, Ukrainy oraz Francji. Współorganizatorka wykonania w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu trzech tablic granitowych poświęconych strażakom. Uczestniczyła w akcjach porządkowania polskich cmentarzy na Ukrainie „Mogiłę Pradziada ocal od Zapomnienia”.

Stanisław Zięba 
 
Swoją działalność społeczną w OSP Olszany rozpoczął w 1973 roku w drużynie młodzieżowej. Pełnił funkcję dowódcy drużyny, był również członkiem zarządu OSP Olszany. Od 2005 roku pełni funkcję Naczelnika. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym wsi, pomagał w budowie świetlicy wiejskiej, budowie remizy OSP oraz przy remoncie kościoła parafialnego. Pomagał przy niwelowaniu skutków katastrofy budowlanej w Świebodzicach, klęskach żywiołowych spowodowanych przez powodzie  i wichury. Za swoje zasługi w dziedzinie pożarnictwa został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony.
 
Sylwester Treter
 
Służbę w pożarnictwie rozpoczął w wieku 15 lat, jako tradycję rodzinną po swoim śp. ojcu Tadeuszu Treterze - ,,Honorowym Prezesie’’ OSP w Goczałkowie. Sylwester Treter uczestniczył w działaniach ratowniczych i prewencyjnych: tzw. ,,Akcja posesja’, usuwania skutków kataklizmów na terenie gminy i powiatu. Włączył się w rozbudowę remizy strażackiej oraz świetlicy wiejskiej. Współorganizator imprez kulturalnych, z których dochód przeznaczany został na wyposażenie świetlicy strażackiej, zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla strażaków. Współuczestnik starań włączenia Jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz uhonorowania OSP w Goczałkowie sztandarem nadanym przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Od 2015 r. pełni funkcję prezesa Zarządu OSP w Goczałkowie. Jest założycielem dziecięcej drużyny pożarniczej, do której wcielił najpierw syna a później wnuka.  
 
Zenon Nieródkiewicz
 
Swoją działalność rozpoczął w wieku 15 lat w drużynie młodzieżowej OSP Goczałków. Pełnił funkcję naczelnika. Uczestniczył w akcjach ratowniczych: usuwania skutków kataklizmów i klęsk żywiołowych spowodowanych przez powodzie  i wichury na terenie gminy i powiatu (powódź stulecia w 1997 r.), pomagał przy niwelowaniu skutków katastrofy budowlanej w Świebodzicach Za swój sukces uważa działania w pozyskaniu samochodów pożarniczych Ford-Transit, Volvo i karosacja Jelcza. W służbie OSP działa już od ponad 40 lat. Należy do najstarszych stażem członków OSP w Strzegomiu.
 
Tomasz Hałajec
 
Mieszkaniec wsi Rogoźnica. Służbę w pożarnictwie rozpoczął w wieku 12 lat, kontynuując tradycję rodzinną po swoim ojcu Tadeuszu,. Jest członkiem zarządu OSP w Rogoźnicy. Od 2011r. do 2018 r. pełnił funkcję skarbnika, a od 2018 r. do chwili obecnej pełni funkcję Naczelnika.  Uczestniczył w działaniach ratowniczych i prewencyjnych usuwania skutków kataklizmów na terenie gminy i powiatu. Bierze udział w organizacji imprez kulturalnych, zawodach sportowych i charytatywnych. Obecnie tradycje strażackie kontynuuje jego syn Michał, który należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 
Teresa Kebłesz
 
Pracownik spółki Wodociągi i Kanalizacja, członek zarządu spółki Wodociągi i Kanalizacja ze Strzegomia. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w restrukturyzacji trzech zakładów budżetowych, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu. W 2005 r. brała czynny udział w tworzeniu pierwszej spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., w której została powołana na członka Zarządu – Głównego Księgowego. Uczestniczyła w pozyskiwaniu dotacji unijnych i innych środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych oraz w rozliczaniu tych środków.
 
Marek Jaryczewski
 
Zatrudniony w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Strzegomiu na stanowisku wiceprezesa zarządu 2009 r. Zaangażowany w realizację takich zadań, m.in. jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Strzegom,  kanalizacja wsi: Granica, Modlęcin Mały, Tomkowice, Goczałków Górny,  kanalizacja ulic: Rybna, Morska, Czarna, Szarych Szeregów, Al. Wojska Polskiego, Koszarowa, Wesoła,  budowa wodociągu tranzytowego Stawiska – ul. Piekarnicza, modernizacja stacji uzdatniania wody, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Rybnej; kanalizacja wsi: Jaroszów, Goczałków, Rogoźnica, Kostrza, Żelazów, Wieśnica, Żółkiewka, Godzieszówek, Bartoszówek, Modlęcin, Rusko.
 
Zasady przyznawania tytułu określa Uchwała Nr 8/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadawania.
 
2021-11-12 09:45 1412 Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej

Komentarze

~Ojjjjjjk

Czy szczepionka zwalnia z noszenia maseczek.Pytam władze Strzegomia .

~Rurarz

~Ojjjjk, ty się nie bój. Burgermeiter czuwa nad tym, żeby wirus został po za rogatkami miasta.

~Qwert

A ja wypiłem tyle że z butelki po winie można by most na Strzegomce zbudować i nik mnie nie doceni... Nawet na zaszyte już nie daja

~Gacuś

Widzisz, jaka sprawiedliwość? Nawet pijaków, jeśli doceniają, to tylko swoich.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb