Wyremontują żołnierskie kwatery na cmentarzu [FOTO]

Na strzegomskim cmentarzu niebawem rozpoczną się prace renowacyjne, związane z miejscami pamięci żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Odnowione zostaną ścieżki wokół grobów oraz elementy kamienne i metalowe kwater.

Umowa dotycząca rewitalizacji została podpisana 12 października br. i składa się z dwóch zadań z uwagi na dwa źródła finansowania.

Pierwsze z nich obejmuje kształtowanie zieli wokół kwater, remont ozdobnego ogrodzenia, ławek i odtworzenie nawierzchni ścieżek. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 135 tys. zł.

W ramach drugiego zadania zostaną oczyszczone i odrestaurowane pomniki z tablicami pamiątkowymi, epitafia, oraz zostaną zamontowane tablice informacyjne. Prace zostaną sfinansowane z projektu pn. „Udostępnienie kamiennych zabytków i miejsc pamięci miasta Hořice i gminy Strzegom” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w kwocie 41 tys. 423 euro.

Fot. UM w Strzegomiu
2021-10-12 16:30 309 cmentarz, remont

Komentarze

https://radiosudety24.pl/czyste-powietrze-w-miastach-do-2030-roku-a-na-ternach-wiejskich-do-2040-roku-audio-wideo,a1530

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb