Prawie wszystkie wsie zostaną skanalizowane [FOTO]

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.„Zakończenie kanalizacji sanitarnej w gminie Strzegom etap I – budowa kanalizacji we wsiach Skarżyce i Grochotów”. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacji tłocznej w Grochotowie.

Łącznie wybudowanych zostanie prawie 8,25 km sieci kanalizacji grawitacyjno–tłocznej. Ze względu na ukształtowanie terenu zamontowane zostaną również 2 przepompownie ścieków.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania, czyli firmą HYPMAR Mariusz Hypta z Modlęcina, zakończenie prac planowane jest w styczniu 2024 r.

Całość zadania to kwota ok. 7,36 mln zł, z czego blisko 7 mln zł to dotacja ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% dofinansowania. Wkład własny inwestora wynosi 5%.

Inwestorem bezpośrednim zadania jest gmina Strzegom, która jest beneficjentem dofinansowania, natomiast rolę inwestora zastępczego pełni przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu, które ma za zadanie koordynowanie prac budowlanych.

- W związku z trwającymi pracami i utrudnieniami w ruchu drogowym prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość – podkreśla Dorota Borkowska, prezes strzegomskiej spółki.

Po zakończeniu inwestycji do skanalizowania pozostanie już tylko jedna miejscowość w gminie - Stawiska.

Fot.: Gmina Strzegom
2022-03-16 14:03 1122 kanalizacja, budowa, Grochotów, Skarżyce

Komentarze

~Czyli za nasze

Ot, czysta propaganda! Z Polskiego Ładu, czyli z naszych podatków. Nic nam tu nikt nie dał, tylko propagandową otoczkę dodali. W 100% my to finansujemy sami, a potem PiS udaje, że nam coś dał. Dofinansowanie z UE oznacza pieniądze faktycznie przekazane, dofinansowanie z Polskiego Ładu oznacza tyle, że wyciągnęli z naszej prawej kieszeni i oddali połowę wkładając ją do lewej kieszeni.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb