Powstały nowe drogi do gruntów rolnych [FOTO]

Dobiegły końca prace przy budowie dróg dojazdowych do pól w ramach zadania scalania gruntów na terenie Gminy Strzegom, we wsiach Granica, Tomkowice, Godzieszówek. W ramach zadania przebudowano prawie 4 km dróg oraz zrekultywowano 70 arów gruntów.

- Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalenia, poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych – informuje Piotr Dębek, rzecznik prasowy świdnickiego starostwa.


Powiat pozyskał na scalenie gruntów w sumie prawie 13,2 mln zł, z czego poziom pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 8,3 mln zł.

Na inwestycji zapewne skorzystają nie tylko rolnicy, ale także entuzjaści sportu, którzy chętnie wykorzystują polne trakty do biegania lub jazdy na rowerze, m.in. z uwagi na znikome natężenie ruchu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Świdnicy
2022-11-22 21:31 296 scalanie gruntów, budowa, drogi dojazdowe, Strzegom

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb