.
.

Koniec użytkowania wieczystego, ale nie za darmo!

Od 1 stycznia 2019 r. skończyło się użytkowanie wieczyste, a posiadacze mieszkań lub domów stali się ich pełnymi właścicielami, jednak nie za darmo. Teraz czeka ich opłata przekształceniowa w formie 20 rat lub jednorazowej wpłaty, przy której właściciele mogą liczyć na bonifikatę. O wysokości ulgi zadecyduje Rada Miejska w Strzegomiu.

Całkowitą likwidację użytkowania wieczystego zapoczątkowała ustawa z 5 października 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa objęła grunty, na których stoją domy jednorodzinne i wielorodzinne, w których co najmniej jedno mieszkanie ma wyodrębnioną własność.

Ile trzeba zapłacić za przekształcenie?

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. jest odpłatne. Opłata za użytkowanie wieczyste została zastąpiona opłatą przekształceniową, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, którą ponosił użytkownik w terminie do 31 marca każdego roku – mówi Beata Dudzińska – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego UM w Strzegomiu. - Opłata za przekształcenie jest określona na dzień 1 stycznia 2019 roku, ale w takiej samej wysokości, jak w roku 2018.

Gminy będą miały prawo aktualizować opłatę przekształceniową w oparciu o wskaźnik zmian cen nieruchomości GUS, jednak nie częściej niż co trzy lata.

20 rat albo jednorazowa wpłata z bonifikatą?

- Użytkownik wieczysty może opłatę przekształceniową wnosić w 20 ratach rocznych lub wnioskować do burmistrza o wpłatę jednorazową za cały okres – tłumaczy Beata Dudzińska. - Ustawodawca przewidział bonifikaty w przypadku wniesienia opłat rocznych lub jednorazowej opłaty, jednak wszystko jest w rękach Rady Miejskiej. Na dzień dzisiejszy rozważana jest ta kwestia i nie obowiązuje jeszcze uchwała o udzieleniu bonifikat.

Pozostaje zatem czekać na przychylną decyzję włodarzy mając nadzieję, że poczynią kroki podobne, jak świdnicka Rada Miejska, która zdecydowała o 99% bonifikacie  dla tych, którzy uiszczą jednorazową opłatę do 31 grudnia 2019 roku.


2019-01-07 22:18 1203 użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa, bonifikata

Komentarze

To ja będę darł ryja przed domem władzy w Rynku by radni uchwałę podjęli jednak. By bonifikatę ludziom przyznali

~Strzegomiak

Liczymy na to, że Radni wezmą przykład ze Świdnicy.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb