Druhowie z OSP Granica rosną w siłę [FOTO]

Defibrylatory AED, sprzęt szkoleniowy i multimedialny trafiły do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy. Dzięki nowemu wyposażeniu druhowie przeszli kurs z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wzmocnili siły w zakresie możliwości ratowania życia mieszkańców.

- Nowy sprzęt składa się z defibrylatora AED wraz z kapsułą zamontowaną na remizie OSP w miejscu ogólnie dostępnym, defibrylatora AED przeznaczonego jako wyposażenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego, defibrylatora AED szkoleniowego oraz sprzętu multimedialnego – informuje druh Marcin Szmidt z OSP Granica i dodaje, że inwestycja to ważny krok podjęty w celu podniesienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki grantowi, który strażacy pozyskali w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Jest to już drugie dofinansowanie, ponieważ w ubiegłym roku z tego samego programu druhowie zdobyli pieniądze na automatyczną bramę w remizie.
 
Program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podczas czterech edycji, zasilił łączną kwotą 11,7 mln zł 600 projektów, realizowanych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe w kraju.

Fot.: OSP Granica
2022-11-18 10:31 175 OSP Granica, strażacy, grant, defibrylatory AED, wzmocnij swoje otoczenie

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb