Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu

7 czerwca br. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu nr XXVII/21 oraz XXVIII/21 z Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
 5. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 6. Debata nad "Raportem o Stanie Gminy za 2020 rok".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzegomia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok:
  a) Wystąpienie Burmistrza Strzegomia - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Strzegomia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok,
  b) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  c) dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2020 rok,
  b) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 10. Zapytania, oświadczenia, interpelacje, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.


Obrady odbędą się bez udziału publiczności i będą transmitowane na żywo na stronie internetowej http://bip.strzegom.pl/public/?id=186998
2021-06-07 10:37 302 Rada Miejska, Strzegom

Komentarze

NOWA PANI PREZES PANI MARTA ZIĘBA POPRZEZ WSPANIAŁE WYSOKIEJ KLASY ZARZĄDZANIE, OLBRZYMIĄ WIEDZĘ, WYCZUCIE POTRZEB ORAZ OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE WYDZWIGNĘŁA FIRMĘ W BARDZO KRÓTKIM CZASIE NA EUROPEJSKI POZIOM USŁUG. PROSZĘ ZOBACZYĆ JAKIM DYSPONUJEMY NOWOCZESNYM SPRZĘTEM, JAK PRACOWNICY SĄ DOINWESTOWANI W SZKOLENIA KADRY JAK I SŁUŻBOWĄ ODZIEŻ. NA TAKIM POZIOMIE ZUK JESZCZE NIGDY NIE BYŁ, A PRZECIEŻ INWESTYCJA W PRACOWNIKA PRZEKŁADA SIĘ NA POZIOM PRACY, ZADOWOLENIE, DOWARTOŚCIOWANIE I MIŁĄ WSPÓŁPRACĘ. PANI PREZES TO WSZYSTKO OSIĄGNĘŁA WŁASNYM ZAANGAŻOWANIEM I SERDECZNOŚCIĄ DO LUDZI. AŻ MIŁO ZOBACZYĆ NA ULICACH, PARKACH, SKWERACH ŁADNIE UBRANYCH W JEDNAKOWĄ PROFESJONALNĄ ODZIEŻ, Z NOWYM PROFESJONALNYM SPRZĘTEM DO PRACY I UŚMIECHNIĘTYCH PRACOWNIKÓW. POZDRAWIAM WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ORAZ PANIĄ PREZES SKŁADAJĄC GRATULACJE ZA WYPROWADZENIE FIRMY NA BARDZO WYSOKI POZIOM USŁUG, NA EUROPEJSKI POZIOM USŁUG.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb