.
.

Zapłaciłeś już podatek za psa?

Posiadanie czworonożnego przyjaciela to nie tylko przyjemności, ale także obowiązki. Mały czy duży, kundel czy rasowy - to nie ma znaczenia. Właściciele powinni raz do roku odprowadzić do gminy opłatę za posiadanie psa. Są jednak grupy osób, które daniny opłacać nie muszą.

W gminie Strzegom o obowiązku wnoszenia opłaty od posiadania psa mówi Uchwała nr 91/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012 roku. Według niej, obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Czy wszyscy muszą płacić?

Okazuje się, że są grupy osób, które nie muszą opłacać danin, a są to:
  • osoby w wieku powyżej 65. roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe, 
  • rolnicy, którzy posiadają nie więcej niż dwa psy, 
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego, 
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (z tytułu posiada jednego psa), 
  • personel dyplomatyczny i urzędów konsularne, jeśli nie są obywatelami Polski (ważne tylko pod warunkiem wzajemności).
Jakie są terminy i kwoty?

Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca za rok podatkowy w kasie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych na koszt zobowiązanego i wynosi 42 zł od jednego psa.

Od kiedy powstaje obowiązek opłaty za psa?

Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba stała się posiadaczem psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym osoba przestała być posiadaczem psa. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka opłaty, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty.

Fot.: pixabay.com

2020-01-23 10:54 914 podatek za posiadanie psa, Strzegom

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb