Punkt pomocy zdrowotnej zlikwidowany!

1 kwietnia 2019 na drzwiach punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Strzegomiu pojawia się kartka z informacją o jego zamknięciu. Powodem jest zaprzestanie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz Strzegomianie muszą szukać pomocy w Świdnicy lub Świebodzicach.

- Informujemy, że w związku z zaprzestaniem finansowania punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Strzegomiu przez Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 kwietnia 2019 r. punkt ten zostaje zamknięty – informuje Małgorzata Jurkowska, dyrektor SP ZOZ Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.

Problem z nocną i świąteczną opieką zdrowotną w Strzegomiu pojawiał się systematycznie od połowy 2017 roku. Początkowo był spowodowany ustawą sejmową, która zmieniła sieć pomocy medycznej, wprowadzając ją tylko przy szpitalach znajdujących się w sieci szpitali wskazanej przez ministra zdrowia. Punkt istniał dzięki furtce, z której korzystało Starostwo Powiatowe w Świdnicy. W tym czasie, pomimo licznych interwencji władz gminy Strzegom, radnych i mieszkańców Narodowy Fundusz Zdrowia systematycznie zmniejszał kwotę potrzebną na utrzymanie punktu w Strzegomiu. Od 1 kwietnia 2018 roku z powodu braków środków finansowych, pomocy udzielano tylko w dni wolne od pracy. W połowie 2018 roku pojawiły się kolejne problemy, tym razem związane z brakiem ciągłości dyżurów. Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy tłumaczyło sytuację problemami kadrowymi. Dziś przyczyną zamknięcia punktu jest brak finansowania przez NFZ, co może oznaczać jego bezpowrotną likwidację. Włodarze i mieszkańcy Strzegomia nie składają jednak broni.

- Wczoraj tj. 31 marca podczas spotkania otwartego z Ireneuszem Zyską – posłem na Sejm RP ponowiliśmy apel w imieniu mieszkańców o podjęcie działań w celu utrzymania nocnej i świątecznej opieki w Strzegomiu. Zgodnie z zapewnieniem posła Zyski o działaniach rządu, zmierzających do zapewnienia podstawowych potrzeb obywateli wskazaliśmy, że taką potrzebą jest utrzymanie punktu i tym samym poczucie bezpieczeństwa w kontekście opieki medycznej – tłumaczy Marta Zięba, była radna RM w Strzegomiu.

Obecnie pomoc ambulatoryjną mieszkańcy będą mogli uzyskać  przy szpitalach Latawiec Świdnicy oraz Mikulicz w Świebodzicach.
2019-04-01 22:09 1758 Pogotowie, Strzegom, świąteczna opieka medyczna

Komentarze

~danutta

czy to prima aprilis !!!!!

~Moje imię

I tak nigdy nikogo tam nie było a jak udzielali pomocy to z łaski..

~Kolo1

Ale jak wypadek na DK5 to skąd pomoc medyczna?

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb