Nowe zasady segregacji odpadów [FOTO]

Od kwietnia nowym operatorem zbierającym odpady w gminie Strzegom jest Eneris Surowce. Przed spółką i mieszkańcami wyjątkowo trudne zadanie – zastosowanie zasad segregowania na 5 frakcji pod nadzorem elektronicznego systemu monitorowania.
 
Zmiana systemu segregacji odpadów wynikająca z zapisów prawa przyniosła oprócz znacznej podwyżki opłat także nowe obowiązki. Od kwietnia odpady z plastiku i metalu powinny trafiać do żółtych pojemników, a odpady zmieszane i bio do czarnych. Obowiązek zaopatrzenia się w te dwa pojemniki leży po stronie użytkowników.
 
Odpady szklane należy wrzucać do zielonych dzwonów, które firma Eneris aktualnie rozstawia na terenie miasta. Podobnie z odpadami z papieru – do ich segregacji dedykowane są dzwony niebieskie.
 
Zasady segregacji odpadów są takie same, niezależnie od zabudowy - wielorodzinnej czy jednorodzinnej. Właściciele domów jednorodzinnych już dziś oddzielają frakcję bio, a do końca roku także mieszkańcy bloków będą wrzucali odpady biodegradowalne do brązowych pojemników, podstawionych przez operatora.
 
- Nasza gmina przygotowywała się do wprowadzenia nowego systemu już od ubiegłego roku. Efektem ma być transparentny i nowoczesny system, dzięki któremu gmina nie będzie ponosiła kar za zbyt niskie poziomy odzysku, a mieszkańcy będą mieli realny wpływ na ochronę środowiska  – tłumaczy Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.
 
Nowy system odbioru odpadów komunalnych został zaprojektowany w taki sposób, by wyeliminować luki w bazach danych. Stąd wprowadzony zostaje system RFID pozwalający gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. Możliwe jest to dzięki etykietom RFID (tzw. czip) umieszczonym na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytnikom i wadze zainstalowanej na śmieciarkach.
 
- Od czerwca każdy pojemnik na odpady zmieszane oraz plastik i metal będzie czipowany. Rozpoczynamy tym samym gromadzenie ważnych danych na temat poprawności zbiórki odpadów. Zbierane będą informacje takie jak: wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zainstalowanie czipów jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO)  - mówi Grzegorz Zarański, dyrektor Eneris Surowce oddział we Wrocławiu.
 
Dane będą przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu, czyli firmę Eneris Surowce oraz Urząd Gminy Strzegom. Będą służyły celom statystycznym, ale też mają posłużyć uszczelnieniu systemu odbioru odpadów oraz weryfikacji deklaracji segregacji odpadów złożonych przez mieszkańców.
 
2019-05-09 17:51 2889 Eneris Surowce, segregacja odpadów, 5 frakcji

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb