Najważniejsze inwestycje w 2020 roku

Koniec roku to czas podsumowań, ale także planów na kolejne 12 miesięcy. Tak przynajmniej wygląda to w przypadku samorządu. Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu przyjęli budżet na 2020 rok, a my znamy listę najważniejszych zadań inwestycyjnych.

18 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi radni Rady Miejskiej w Strzegomiu przyjęli budżet na 2020 rok. Według wyliczeń, dochody budżetu gminy w nadchodzącym roku w będą wynosić 134 689 501,27 zł, zaś wydatki 136 021 266,43 zł. Deficyt w wysokości 1 331 765,16 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Na inwestycje zaplanowano 13 301 793,00 zł, co stanowi 10,84% wydatków budżetowych ogółem. Część środków finansowych przeznaczono na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2019 r., część dotyczy nowych inwestycji.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych należy wymienić: dalszą przebudowę ul. Olszowej w Strzegomiu, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stanowicach, przebudowę ul. 3-go Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej i ul. Strzelniczej w Strzegomiu. Kontynuowana będzie budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica. Dokończony zostanie remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Bohaterów Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - III etap. Zakończona zostanie także budowa Gwiezdnego Podwórka przy PSP nr 2 w Strzegomia. Modernizacji ulegnie plac przy kościele i przystanku autobusowym w Jaroszowie. Teren ten będzie odwodniony i pokryty kostką granitową. Ponadto, wiele środków przeznaczono na oświatę, opiekę społeczną, fundusz sołecki, konkurs "Aktywne sołectwa", utrzymanie dworców autobusowych, Budżet Obywatelski, poprawę bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe, czy też zabytki.

Pozytywną opinię nt. budżetu naszej gminy przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu oraz radny Paweł Rudnicki, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2019-12-19 21:55 2058 Gmina Strzegom, Strzegom, inwestycje, 2020 rok, RIO, budżet

Komentarze

~vinko

Szkoda ze wszystkie pieniądze są pompowane w Strzegom i Jaroszów. Czyżby Gmina nie miała innych miejscowości? Wygląda na to, że wybrani radni z terenów wiejskich są hiperNIEskuteczni.

~POL990

Panie "~Vinko" czyżby kanalizacja, chodniki, świetlice itp. spadały z nieba, a nie z budżetu gminy??? nie wspominając już o funduszu sołeckim...

Panie ~vinko, nie wszystkie pieniądze pozostają w Strzegomiu. Część z nich pojechała do Niemiec wraz z naszymi reprezentantami. Kasa nie wróciła, ale po nich też tam co nie co pozostało.

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.

Komentarze na fb